درباره ما

در سال 1323 شمسی ، حاج بمانعلی پناهنده با توکل بر خدا حجره کوچکی را در میدان خان یزد نونوار کرد و طباخی پناهنده متولد شد .
سالها بعد علی اصغر پناهنده که شاگردی پدر را در طباخی کرده بود ؛ سکان هدایت کافه پناهنده را به دست گرفت و در سال 1351 طباخی پناهنده به عدسی پناهنده تبدیل شد .
سالهاست که پناهنده انتخاب اول بازاری ها و مردم یزد برای آغاز روز پر مشغله اشان است و صرف ناهار در پناهنده هم حال و هوای خود را دارد . در طول سالیان گذشته همواره نظرات و سلیقه مشتریان پناهنده اهمیت داشته و خدمت به مردم افتخار خاندان پناهنده می باشد .
محسن و طاهر پناهنده دو برادر از نسل سوم خانواده هستند که از سال 1393 با اتکا به تجربه دونسل قبل و همراهی مشتریان ، راه جدیدی را در کافه عدسی پناهنده آغاز نموده اند و کافه عدسی پناهنده با همان انرژِی همیشگی صبح و ظهر در خدمت مشتریان عزیز است چه همشهریان عزیز یزدی و چه مسافرانی که همیشه میزبانی از آنها باعث افتخار بوده است .